Framtidens elbil och laddstation

Bilmarknaden är i konstant förändring, på senare år rentav dramatisk. Länge har bilägarens val stått mellan bensin- eller dieseldrivna fordon. Sen kom etanol in som ett alternativ från ingenstans under en handfull år. Nu är det el som gäller. I den här artikeln tittar vi på vägen hit och hur utvecklingen för laddinfrastruktur ser ut. Behövs en laddstation i var mans gathörn?

Bakgrund till framtidens elbehov och elinfrastruktur

Politiska morötter som givit skattelättnader till ägare av bilar med olika typer av drivmedel har under många år styrt fordonsparkens utveckling. Det gavs också till de som köpte etanolbilar. Ytterligare incitament skapades när en lag infördes 2006 som tvingade bensinstationer att erbjuda etanol i sina pumpar. Det gjorde att det under en kort period såldes en massa etanoldrivna bilar, i slutet av 10-talet var så många som var fjärde ny såld bil en etanoldriven bil. Elbil var vid den här tiden synonymt med något barnen kunde få att leka med på julafton. 

2015 fanns inte mycket till morötter kvar för att köpa etanolbil och skatt infördes på drivmedlet som kanske var pricken över i för sagan om etanolbilen som storskaligt alternativ för bensin och diesel. 

Elbil är framtiden just nu

Nu är det el som gäller och det har gått bra mycket längre än det gjorde för etanolet. Är det dags att ropa “hej”? Ingen som vet. Men det är inte mycket som i dagsläget talar för att elbilar plötsligt skulle ersättas av något annat; varken biltillverkarnas eller politikernas målsättningar i alla fall. Men utmaningar finns helt klart.

Dubblat elbehov när elfordonsparken ska växa

De tolv kommande åren beräknas elbehovet fördubblas. Det innebär en stor utmaning både för elproduktion och elinfrastruktur. Det måste finnas tillgång till den el som efterfrågas och den måste dessutom finnas tillgänglig på de platser där den efterfrågas. Detta är en förutsättning för den stora politiska miljösatsning som är i rullning. Om bara ett par år räknar man med att uppåt 90% av försäljningen av nya bilar är el samt el-hybrider. 

EU-förbud mot försäljning av bilar med förbränningsmotorer

Från år 2035 har EU beslutat att förbjuda all försäljning av nya bilar med förbränningsmotorer, det vill säga bensin- och dieselbilar. Kommer detta verkligen att fungera? Som med det mesta som handlar om framtiden är det omöjligt att svara på. Politiska strategier för att det ska fungera finns helt klart men många aktörer med olika agendor ska dra åt samma håll och tillgången på el behöver vara solid och till en rimlig kostnad.

Och redan höjs röster från näringslivsrepresentanter som hävdar att elnätsbolagen drar ut på tiden eller säger nej till utbyggnadsprojekt när de inte har samma syn på hur resurserna ska fördelas. 

Bilverkstäder behöver lära nytt

Även bilverkstäder ställer om för att hantera en ny svensk vagnpark. Verkstädernas personal behöver fortbildning för att ha kompetens inom elbilar. Utrustning i verkstaden byggs om där vissa förbränningsrelaterade verktyg får ge plats åt verktyg för elektronik.

Publika laddstationer för snabbladdning av elbilar

Det är de publika laddstationerna som är de mest kritiska att få på plats i den hastighet som krävs.  Snabbladdning när man är på resande fot. Det här är laddare med likström som ska ha kraft nog att ladda en bil på kort tid – därmed namnet snabbladdning. Att ständigt snabbladda sin bil kan slita på batteriet så ladda “långsamt” i så stor utsträckning som möjligt.

Trots  stora utmaningar med installationer av publika laddstationer går vi åt ett håll där det blir mer och mer rimligt att köra på el i hela Sverige, även i glesbefolkade områden ploppar laddstationer upp, och fler ska det bli. 

Titta in hos ChargeFinder för att hitta en publik laddstation nära dig.  

Framtidens elbilar och laddstationer

Batterierna i elbilar blir kraftigare och kraftigare vilket ganska säkert kommer att leda till att laddstationerna i framtiden kommer att behöva ha ännu större kapacitet än idag för att tillgodose marknadens behov. Att “tanka” bilen i en halvtimme lär inte vara det som framtidens konsumenter nöjer sig med, i synnerhet inte om de vet att det finns elbilsladdare på andra ställen som gör jobbet på halva tiden eller mindre.

Läs också: Att köpa elbil

Ladda elbil hemma med egen laddbox

Den överlägset största delen av laddning av personbilar kommer enligt Energimyndigheten att ske med långsam laddning vid hem och arbetsplatser. Och att installera laddbox för långsam laddning är inte alls lika utmanande som publika snabbladdningsställen. Här går utbyggnaden fort framåt och antalet bilar som laddas nattetid och/eller under arbetsdagen ökar snabbt i antal. Det som kan vara problematiskt är bostadsområden där de boende inte har sin egen parkeringsplats. 

Det finns flera leverantörer av laddboxar och det finns boxar i olika prisklasser. Med laddbox ska laddningen bli brandsäker, att använda vanliga eluttag rekommenderas inte då det är förenat med just brandrisk. De mer avancerade boxarna kan hjälpa dig att ladda när priserna är som lägst förutsatt att du har ett rörligt elavtal. Med enklare laddboxar får du själv hålla koll på när du ska ladda kostnadseffektivt.

Läs också: Att tänka på vid laddning av elbil

Det finns varken möjlighet eller särskilt stort behov för snabbladdning hemma. Knappt någon har kapacitet i elnätet för installation på husknuten (och förmodligen heller inte viljan att betala vad det skulle kosta även om kapaciteten fanns). De flesta har ju ändå tid att ladda sin bil under många timmar, inte minst nattetid. Dessutom kan ju snabbladdning som sagt slita onödigt på batteriet om det görs för ofta.

Skattereduktion för installation av laddbox

Håll koll på dina möjligheter till kostnadsbesparingar genom ditt ägande av elbil och att ladda hemma. Just nu är fordonsskatten endast 360 kr per år, vilket sparar en trevlig årspeng jämfört med om du skulle köra en dieseldriven bil. Du får också skattereduktion för installation av laddbox. Här ges en reduktion om 50% av kostnaden för arbetet med installation. 

Utvecklingen för elproduktion i form av solceller är ett helt annat kapitel, men mycket intressant för villaägare. Här ges möjligheter att tillverka din egen el, optimera din förbrukning och lagra elektricitet. Här börjar det bli riktigt intressant att köra elbil!

Äger du elbil? Koll på hur dina seviceintervall? Läs mer om bilservice för elbilar och boka tid för bilservice på en bilverkstad nära dig när det är dags.