Laddning av elbilar

Ladda din elbil på rätt sätt

Hur laddar du din elbil på bästa sätt? Finns det några säkerhetsrisker med olika laddningsprinciper? I den här artikeln har vi tagit hjälp av Jens Hagman som doktorerar på fordonsutvecklingen inom elektrifiering på KTH. Han hjälper oss att reda ut vad som är viktigt när det kommer till laddning av elbilar.

Ladda för din körning

”När det kommer till laddning av elbilar tycker jag inte att du som konsument ska komplicera det i onödan”, inleder Jens. Som tumregel kan du följa tillverkarens rekommendationer. Det viktigaste är att du får dina vardagliga körningar att fungera. De flesta tillverkare har numera en generös batterigaranti på 7 – 8 år och uppemot 20 000 mil, vilket ger en trygghet i att batteriet kommer att ha närmast fullgod kapacitet lång tid framöver.

Maximera batteriets kapacitet

Degraderingen av batteriet har visat sig vara långsammare än tidigare trott, det finns taxibilar som har kört över 40 000 mil och endast tappat 12 % batterikapacitet. Det generella rådet om du vill minimera förluster i batterikapacitet över tid är att ladda långsamt då snabbladdning påfrestar batteriet mer, och hålla dig inom 20 – 80% laddningsnivå.

En nyligen publicerad doktorsavhandling från Chalmers visade att maximal livslängd på bilbatteriet nås om det laddas till max 40%, dessutom bör bilen ej stå fulladdad under längre tid. ”Det kan vara bra att veta om, jag menar dock att det viktigaste är att du har full nytta av bilen”, säger Jens Hagman.

Det finns en annan tumregel som vissa elbilsförare praktiserar: ABC – ”Always Be Charging” eller på svenska: ladda när du har möjlighet. Dvs leta laddstationer för att ladda på köpcentret, ladda på jobbet, ladda hemma osv. Med dagens allt längre räckvidder är dock ABC ofta inte nödvändigt, de allra flesta klarar sin dagliga körning med hemmaladdning över natten.     

Jämför laddstationer och kolla upp din kapacitet

Det kan vara bra att vara medveten om att det finns stora skillnader i pris mellan olika laddstationer och operatörer. Milkostnaden för el bör vara billigare än milkostnaden för bensin/dieselbil, det är dock inte alltid fallet. Där måste du som konsument vara uppmärksam. Det kan också vara bra att först kolla upp laddningsförutsättningarna innan du börjar ladda i till exempel sommarstugan eller fjällstugan. Klarar huvudsäkringen i huset både att bilen laddar och att tvättmaskinen är igång? Är ledningarna/eluttaget i huset av äldre modell? Då kan det vara bra att kolla upp att installationen klarar av det kapacitetuttag som laddning utgör.   

Finns det några säkerhetsrisker med laddning av elbilar?

Ett generellt råd kring bilägande är såklart att alltid vara vaksam på bilens varningslampor. ”När det gäller säkerhetsrisker kring laddning av elbilar är det en svår fråga där det finns andra som är mer experter än jag”, säger Jens Hagman. Det generella svaret är att det är viktigt att se till att elinstallationen klarar av elbilsladdning. En professionellt installerad laddbox uppfyller de kraven. Vid laddning i vanliga eluttag är det mer från fall till fall och åsikterna går isär huruvida det föreligger säkerhetsrisker.

Erfarenheter från Norge, där många kör elbilar pekar på väldigt få bränder även vid laddning i vanliga 220v uttag. ”Jag lyssnade nyligen på en presentation av en representant från ett stort försäkringbolag som menade att vid lägre amperetal är risken för brand låg”, fortsätter Hagman. Det pågår ett intensivt arbete runt om i världen för att få bättre klarhet i denna fråga. Att vidta en viss försiktighet vid laddning från vanligt uttag är dock ett rimligt råd i dagsläget. Vid publik laddning, köpcentrum, bilverkstad, infartsparkeringar osv. behöver du inte fundera, det är bara att plugga in sladden och ladda.  

Elbilens batterikapacitet

Det har hänt mycket på elbilsmarknaden de sista två till tre åren. En modern elbil (med vissa undantag) har en certifierad räckvidd på mellan 35 – 50 mil. I verklig körning i mildare väder bör du därmed klara minst 30 mil på ett fulladdat batteri. Vid kallare väder är förbrukningen högre och räckvidden kortare, ca 20 – 40 % högre förbrukning är en tumregel. Det beror dels på att batteriet inte håller optimal temperatur (kräver värmning) och att mer energi går åt att värma kupén.