Bilservice för elbilar

Elbilen blir mer och mer populär i Sverige då många bilägare är intresserade av att köra mer kostnadseffektivt och klimatsmart. Men hur fungerar det med bilservice för elbilar? Och hur ser serviceintervallen ut för de vanligaste elbilarna?

Vi har i den här artikeln pratat med Jens Hagman som doktorerar på fordonsutvecklingen inom elektrifiering på KTH.  

Serviceprogram för elbilar 

Serviceintervallerna för bränslebilar skiljer sig mellan olika biltillverkare och modeller. Detta är även är fallet för elbilar. Ytterligheter är dock större för elbilar. Tesla har inga obligatoriska serviceintervaller för sina modeller medan traditionella tillverkare som BMW, Kia, Nissan och Renault har mer regelbundna serviceintervaller för att fulla garantier ska fortsätta gälla. Nedan är en sammanställning serviceintervallen för några av Sveriges mest populära elbilar.

BMW i3: 3 år eller 4000 mil beroende på vad som infaller först. Första servicen är gratis på nya BMW bilar.

Kia e-Niro: 1 år eller 1500 mil beroende på vad som infaller först.

Nissan LEAF: 1 år eller 3000 mil beroende på vad som infaller först.

Renault Zoe: 1 år eller 2000 mil beroende på vad som infaller först.

Tesla Model 3: Finns inga fasta serviceintervaller. Tesla ger dock ett antal rekommendationer, t ex att kontrollera bromsvätskan och byta ut kupéluftfiltret vartannat år. Nybilsgarantin gäller dock oavsett om dessa rekommendationer följs eller inte.  

Det kontrolleras i en bilservice för elbilar

De få rörliga delarna i en elmotor innebär att det inte finns några motor- och växellådsoljor samt filter att byta som i en konventionell bil. Dock kontrolleras bromsarna och kupéluftfilter på samma sätt som för en konventionell bil, detta bör enligt tillverkarna ske med regelbundna intervaller. Många av tillverkarna gör också en så kallad fordonskontroll i en bilservice för elbilar, vilket t ex innefattar kontroll av lampor, laddkablar, varningstriangel, torkare och däck. En del av dessa kontrollpunkter är viktiga ur en säkerhetssynpunkt men kontrollistan är ibland väldigt lång. I fordonskontrollen för exempelvis Nissan LEAF kontrolleras hela 63 punkter och ibland kan verkstäder inkludera även kontroll av varningslampor i bilen.

Fordonskontrollen för elbilar har fått en del kritik av bland annat tidningen Auto Motor & Sport för att vara en överprisad bilbesiktning.

 

Bild: Under huven på en konventionell bil

 

Bild: Under huven på en laddhybrid

 

Bild: Under huven på en elbil. Egentligen finns ingen anledning till att elmotorn placeras i ”motorrummet” på en elbil. Allt vanligare blir att batteriet istället placeras i chassit vilket frigör utrymme för bagage i det sedvanliga motorrummet (en ”frunk”).

Serviceskillnader för motordrivet fordon, elfordon och laddhybrider

Eftersom en elmotor innehåller få rörliga delar betyder det att den har ett lågt servicebehov. Elmotorn saknar motorolja, bränslefilter, kamrem, tändstift och andra delar som normalt kräver regelbunden service för bensin och dieselbilar. Det betyder emellertid inte att det saknas servicebehov. Ett rent kupéluftfilter ger bättre luftmiljö i kupén och bromsarna bör även de ses över då och då för att eventuellt byta bromsbelägg eller bromsskivor.

Elbilens bromsar

Bromsar och elbilar har ett lite intressant förhållande, elbilens starka motorbroms (regenerativ bromsning) gör att vid normal körning används bromsarna mindre jämfört med en vanlig bil (speciellt jämfört med en automatiskt växlad konventionell bil). Det positiva är att bromsslitaget är mindre och bromsarna kommer troligen hålla under en lång tid. Det finns också en negativ sida till detta förklarar Jens Hagman. ”Då bromsarna inte används tillräckligt mycket kan de kärva, vilket jag personligen har fått erfara ett flertal gånger under de sex åren jag har kört elbil.”

Laddhybrid mer komplext servicebehov 

Det sägs ibland att elbilen ”saknar servicebehov”, vilket alltså inte är sant. Elbilen har mindre servicebehov. När det kommer till laddhybrider är servicebehovet aningen annorlunda. Till skillnad från elbilen har laddhybriden två drivkällor (el och bränsle) vilket gör den mer komplex jämfört med både elbilar och konventionella bilar. Elmotorns fördel med låga servicebehov finns därmed inte på samma sätt i en laddhybrid. Vissa fördelar som mindre bromsslitage (vid rätt typ av körning) kan dock även åtnjutas av laddhybridägare. 

Vad kostar bilservice för elbilar?

Det korta svaret är: det beror på hur du betalar och vart du gör servicen. Beroende på vilken tillverkare det gäller kan du som kund välja att betala vid servicetillfället, binda dig till ett månatligt serviceavtal eller betala servicen i förskott vilket ger rabatt.

Generellt är priset på service för elbilar billigare än motsvarande för en konventionell bil. Hur mycket billigare beror återigen på tillverkare. I en servicejämförelse från tidningen Auto Motor & Sport från 2018 är servicekostnaden för elbilar ungefär hälften så dyr jämfört med motsvarande bensin eller dieselbil (serviceintervall 3 år/6000 mil). Även Teknikens Värld har kommit fram till liknande slutsatser.

Köpare bör dock vara uppmärksamma på att servicekostnaden för laddhybridbilar kan vara betydligt dyrare än motsvarande för en konventionell bil. Efter vissa efterforskningar (servicekostnaden är inte alltid helt transparent hos tillverkaren) har vi hittat ungefärliga servicekostnader (3 år) för samma elbilar som jämfördes för serviceintervall tidigare i artikeln.     

BMW i3: Gratis första tre åren (upp till 4000 mil). Därefter mellan 2 000 – 4 000 kr per servicetillfälle, beroende på vad som krävs. 

Nissan LEAF: Förbetald service för 3 år/st kostar 6 200 kr, finns även möjlighet att köpa 5 år/st för 10 900 kr.

Kia e-Niro: 3703 kr för tre år (749 kr + 2205 kr + 749 kr)  

Renault Zoe: Gratis första tre åren (upp till 4500 mil). Därefter ca 315 kr i månaden för serviceavtal.

Tesla Model 3: Ingen service krävs, men bilägaren kan ändå välja att utföra service. Cirkapriset för första servicen uppges då vara 4 500 kr.