Bilbatteri – service och underhåll

Ditt bilbatteri har många viktiga uppgifter. Det ska se till att det finns elektricitet tillräckligt för att starta motorn och för att förse samtliga eldrivna system med kraft när din motor är avstängd. Din batterilampa tänds upp varje gång du startar motorn men bör släckas efter ett par sekunder. 

Fortsätter din batterilampa att lysa när du kör? Vanligtvis är det en indikation på ett problem med laddningssystemet och måste inte ha med just ditt bilbatteri att göra. I den här artikeln djupdyker vi i hur ett traditionellt bilbatteri till en bil med förbränningsmotor fungerar och vad du kan göra för att underhålla det och maximera dess livslängd.

Varför lyser batterilampan?

Till att börja med tittar vi på vad som kan ha hänt när din batterilampa tänds. Det kan nämligen bero på olika saker, men gemensamt har de att du behöver agera omgående för att förhindra eventuella problem med bilens elsystem. Kontakta en bilverkstad nära dig för att boka en felsökning av problemet. 

Här listar vi några vanliga orsaker till varför batterilampan lyser.

Problem med generatorn

Batterilampan kan tändas om generatorn är trasig eller inte fungerar som den ska. Generatorn ser till att konvertera mekanisk energi från motorn till elektrisk energi som laddar bilbatteriet. Om generatorn inte genererar tillräcklig ström tar fordonets elsystem kraft direkt från batteriet som riskerar att tappas helt på ström. 

Slitna remspännare eller remmar

Om remspännaren eller kilremmen som driver generatorn är slitna eller slappa kan det påverka generatorns prestanda. I de fall motorlampan tänds i samma veva som batterilampan lyser och du märker att motortemperaturen ökar eller bilen blir svårare att styra, kan det vara kilremmen som behöver justeras eller bytas ut. Kilremmen driver inte bara generatorn, utan också motorns kylarpump och servostyrning. Om du fortsätter att köra med en trasig kilrem kan det skada motorn allvarligt. Kontakta en bärgare och ta bilen till en bilverkstad direkt. 

Läs också: Dags för felsökning när varningslampan lyser

Trasigt batteri

Batterilampan kan indikera att batteriet är svagt eller urladdat. Det kan hända om batteriet är gammalt, inte laddas ordentligt eller om det finns en felaktig anslutning någonstans. Ett genomsnittligt batteri har en livslängd på ungefär 3-5 år. 

Elektriska problem

Ett annat problem som kan ha uppstått finns i bilens elektriska system. En kortslutning eller fel som uppstått med elektriska kablar eller kontakter. Kanske är det så enkelt att en kabel är lös eller trasig. 

Gör så här när batterilampan tänds under körning

Om batterilampan tänds när du kör bör du:

  1. Fokusera på att hitta en säker plats att stanna vid. Ta dig ifrån de stora vägarna och om du kör i mörker, hitta en upplyst plats, som till exempel en parkeringsplats. Har du bara en kort väg att köra till bilverkstad så är det det absolut bästa du kan göra.
  2. Stäng av onödiga elsystem som du inte måste ha igång, som AC, stereo, sätesvärme, laddning av ytterligare apparater och i värsta fall strålkastarna.
  1. Stäng INTE av motorn förrän du är på en säker plats. Startmotorn kräver mycket kraft.
  2. När du är i säker hamn, kontrollera batteriets polanslutningar för att säkerställa att de är rena och ordentligt åtdragna, kanske var det så enkelt?
  3. Ingen bilverkstad i sikte? Om inte punkt 4 gör susen, ring en bärgare. Kanske har du fri assistans från din senaste bilservice? Många bilverkstadskedjor ger 12 månaders fri assistans på köpet när du servar bilen hos dem.

Att ignorera batterilampan kan leda till allvarliga problem som blir till dyra reparationer. Det är inget roligt. Det är därför viktigt att agera snabbt och direkt ta sig till en bilverkstad för att fastställa orsaken och vidta nödvändiga åtgärder.

Vad är bilbatteriets funktion?

En bra grej att känna till när man väl står där med tänd batterilampa är hur ett bilbatteri egentligen fungerar. De flesta av oss vet att vi behöver det för att bilen ens ska starta, att det väger bly och att vi helst inte vill ha några problem med saken. 

Ett bilbatteri är en elektrokemisk historia som omvandlar kemisk energi till elektrisk energi och fungerar som en kraftkälla för att starta bilens motor och driva fordonets elektriska system. Här kikar vi närmare på bilbatteriets funktion. Håll i hatten!

Bilbatteriets funktion när bilen är avstängd

När bilen är avstängd fungerar batteriet som huvudkälla för att förse bilens elektriska system med ström. Det driver saker som belysning, radio, fönsterhissar, klockan och andra elektriska komponenter. Batteriet är en ”startkälla” för dessa system när motorn inte är igång.

Batteriets uppgift när bilen startas

När du vrider om tändningsnyckeln (eller trycker på startknappen) för att starta motorn, används batteriet för att driva startmotorn. Startmotorn roterar motorns svänghjul för att starta förbränningsprocessen. 

Bilbatteriet funktion när du kör

Medan motorn är igång, skapar generatorn ström som används för att ladda batteriet och för att driva bilens elektriska system. Batteriet fungerar som en buffert och hjälper till att jämna ut strömmen och säkerställa en konstant spänningsnivå.

Batteriet är alltså aktivt både när bilen är avstängd och när den är igång. Viktig grej! Utan det kommer vi aldrig ens upp ur startgropen.

Så fungerar ett bilbatteri

Om man vill gräva djupare än själva batteriets funktion följer här en romantisk historia om elektroder, kemiska reaktioner och elektrisk ström. 

Celler och elektroder

Ett bilbatteri består av ett antal celler, vanligtvis sex eller tolv, som är anslutna i serie. Varje cell har två elektroder: en positiv (anod) och en negativ (katod). Dessa elektroder är gjorda av bly (blydioxid för positiv och rent bly för negativ, här har vi anledningen till varför bilbatteriet väger bly…) och är nedsänkta i en elektrolyt, som vanligtvis är en svavelsyralösning.

Kemiska reaktioner

När batteriet är anslutet till en extern belastning (och man vrider på), som bilens startmotor, inleds en kemisk reaktion i cellerna. På den negativa elektroden (bly) avges elektroner, och på den positiva elektroden (blydioxid) tas elektroner upp. Det här elektronflödet skapar en elektrisk ström.

Elektrisk ström

Den elektriska strömmen som genereras rör sig genom olika ledningar och och komponenter i fordonet för att förse dem med nödvändig ström. Magi har uppstått och du kan njuta hejvilt av bilens elektriska system, som belysning, stereo, fönsterhissar, sätesvärme och mycket mer.

Öka livslängden på ditt bilbatteri

Eftersom bilbatterier har en begränsad livslängd kommer det gradvis att förlora sin förmåga att hålla god laddning över tid. Regelbundet underhåll och kontroller, som till exempel  batteritest, kan hjälpa till att förlänga dess livslängd och säkerställa att det fungerar bra.

Några saker att tänka på för att maximera funktionen på bilens batteri

Kör regelbundet

Korta körsträckor och långvarigt stillastående kan leda till att batteriet tappar laddning. Det går att bota genom att köra bilen regelbundet och ibland köra längre sträckor. 

Skydda från extrema temperaturer

Extrem kyla eller värme påverkar batteriets prestanda. Parkera bilen i skuggan eller i garage riktigt varma dagar så krävs mindre kraft av batteriet för att starta motorn och skapa en trevlig atmosfär i kupén. Vintertid sparar du både tid och batteri på att parkera din bil i ett garage. Tänk vad skönt att slippa skrapa rutorna! 

Håll batteripolerna rena

Kontrollera regelbundet batteripolerna för eventuell korrosion eller beläggningar. Rengör polerna med en borste och en blandning av vatten och bikarbonat. Se till att polerna är ordentligt åtdragna efter rengöring.

Läs också: Så fungerar bilens klimatanläggning

Regelbunden service och kontroller

I en vanlig bilservice ingår kontroll av ditt bilbatteri. Om du servar bilen regelbundet behövs därför inga extrakontroller av ditt batteri, men upplever du försämrad funktion kan ett batteritest vara på sin plats för att ytterligare kontrollera batteriets hälsa och laddningsstatus. 

Batteriladdare

Om du har en bil som används sällan eller om du vet att den kommer att vara stillastående under en längre tid, kan du överväga att använda en batteriladdare för att hålla batteriet laddat.

Genom att vidta dessa åtgärder kan du hjälpa till att förlänga livslängden och prestandan för ditt bilbatteri och minska risken för oväntade startproblem.

Har du trubbel med ditt batteri och står mitt emellan aktuella serviceintervall? Kontakta en bilverkstad nära dig. De kan det här med batterihälsa. Fråga efter en batteritest eller en batteriservice. På Lasingoo kan du ställa din offertförfrågan till 3 verkstäder i samma knapptryckning.