Dags för felsökning när varningslampan lyser

Boka felsökning direkt när en viktig varningslampa tänds

När en lampa har börjat lysa på instrumentbrädan bör du inte vänta med att göra en felsökning. Lampan indikerar att någon funktion i bilen är begränsad eller helt har slutat fungera. En och samma varningslampa kan dessutom tändas av flera orsaker. Motorlampan kan exempelvis tändas av upp till 60 olika anledningar. Det är därför en god idé att med hjälp av en verkstad göra en ordentlig felsökning i bilen för att ta reda på vilka felkoder som aktiverat lampan.

Lampan aktiveras när bilens OBD-system identifierat ett problem med bilens prestanda. OBD (On Board Diagnostic) är en dator monterad på motorn som har skapats för att kunna upptäcka, diagnostisera och rapportera fel i bilen. De allra flesta personbilar och lätta lastbilar idag är utrustade med ett OBD-system, eller EOBD (European On-Board Diagnostic) som vår europeiska variant heter. När diagnossystemet upptäckt ett fel i fordonet registreras en felkod i datorns minne som identifierar problemet. En motorvarningslampa alternativt den lampa som är kopplad till respektive felkod tänds då för att du som förare ska kunna uppmärksamma och åtgärda felet.

Kan man släcka felkoder?

Det enkla svaret är ja. Det går att släcka felkoder. Det händer till och med att lampor tänds utan att något egentligen är fel och i de fallen kan det räcka med att bara radera felkoderna.  Men en felkod som återkommer innebär att något i bilen inte fungerar som det ska och det är ditt ansvar som bilägare att ta reda på orsaken. Det gör du enklast hos kunnig personal på en bilverkstad.

För hobbymekanikern finns det idag även en mängd olika felkodsläsare på marknaden som kan hjälpa dig att identifiera problemet. Den vanligaste typen av läsare är OBD2. Vissa felkodsläsare kan avkoda och släcka felmeddelanden, medan andra mer avancerade läsare dessutom förser dig med detaljerade beskrivningar av bilens tillstånd. Inte minst när du ska lämna in bilen på verkstad för felsökning kan det var en fördel att använda sig av en felkodsläsare. Mekanikern vet då redan i vilket område han ska börja leta efter felet. De allra flesta bilverkstäder har idag även egen utrustning för att kunna läsa av bilens felminne och ta fram felkoderna.

När bör bilen felsökas på verkstad?

Låt säga att du har en lampa som börjat lysa på instrumentbrädan. Det indikerar visserligen att någonting inte står rätt till med bilens prestanda, men om bilen fortfarande kör som den ska? Är det då verkligen nödvändigt att åtgärda med detsamma? Låt oss dra en parallell till kroppen. Har du brutit foten kommer det knappast att läka sig själv genom att du ignorerar smärtan och fortsätter att gå på foten. Ett klokare beslut är då förmodligen att snarast uppsöka läkarvård och åtgärda problemet innan det förvärras. Samma princip gäller för din bil, boka tid hos din bilverkstad.

Ignorera bilens varningslampa kan bli dyrt

Beroende på felets karaktär och färgen på bilens varningslampa kan du visserligen ibland fortsätta att föra fram fordonet en tid utan märkbara konsekvenser. Men att ignorera varningen kan utsätta bilen och framförallt dig och dina medtrafikanter för onödiga risker, då små fel utan åtgärd lätt leder till större.

Ur försäkringssynpunkt behöver du även ha i åtanke att du kan beskyllas för handhavandefel eller att skadan är självförvållad om bilen behöver repareras och det visar sig att du väntat för länge med att ta bilen till en verkstad när lampan tändes. Det framgår nämligen exakt när och hur ofta lampan har tänts i felkoderna som lagras i minnet. Har du otur kan du då tvingas betala hela reparationen på egen hand.

Hur går en felsökning till?

En felsökning av bilen innebär att man systematiskt går igenom programvaran eller den tekniska utrustningen för att hitta orsaken till felet. För en modernare bil inleds felsökningen vanligtvis med att mekanikern kopplar upp sig mot bilens dator med hjälp av en särskild felkodsläsare och läser av felminnet. De felkoder som då kommer upp indikerar var problemet sitter, och de berörda komponenterna i fordonet undersöks. Du som kund får information om vilka fel verkstaden funnit och vilka åtgärder de föreslår, så att du kan fatta beslut om vad som ska göras. Förhoppningsvis är problemet sedan ur världen. Ibland kan dock ett och samma fel ha flera olika orsaker, och skulle varningslampan tändas igen kort efter att bilen lagats betyder det sällan att verkstaden gjort ett dåligt jobb. Det kan snarare bero på att det finns fler felaktiga komponenter i bilen och en ny felsökning behöver då göras. 

Vad kostar en felsökning?

Priset för att felsöka bilen kan variera en hel del beroende på vilken bilmodell du har och vilken typ av felsökning som ska göras. Eftersom att bilarna idag är betydligt mer tekniskt avancerade än för bara 10 år sedan blir felsökningen också alltmer komplex. Kontakta din verkstad och be om ett prisförslag för felsökning av din specifika bilmodell. En del verkstäder har ett fast pris för avläsning av felkoder. När felsökningen är genomförd tillkommer sedan själva kostnaden för att åtgärda felet som upptäckts, men det är du som bilägare som beslutar ifall problemet ska åtgärdas där och då eller inte.

Huvudregeln är att alltid ta det säkra före det osäkra när en lampa börjat lysa på instrumentpanelen. En felsökning kan bespara dig från många onödiga och kostsamma problem framöver. Ta reda på varför lampan lyser och boka felsökning på Lasingoo här.