Motorlampan lyser – bildiagnostik hjälper dig hitta felet

Motorlampan lyser - boka felsökning

Har motorvarningslampan börjat lysa på instrumentpanelen? Då betyder det att ett fel har registrerats någonstans i bilens motor. Lampan kan då antingen lysa orange eller rött.
Vid orange ljus kan du köra en kortare sträcka med bilen, exempelvis till närmsta verkstad. Lyser motorvarningslampan däremot rött är det ett akut fel på någon av motorns vitala delar och ska inte ignoreras. Stanna omedelbart bilen på en säker plats, stäng av motorn och ring efter assistans. Detta är viktigt eftersom du annars utsätter bilens motor, och framförallt dig själv och dina medtrafikanter för allvarliga risker.

OBD, EOBD – bilens ”hjärna” aktiveras när en varningslampa tänds

Din bil har utrustats med sin egen variant av ett nervsystem. Systemet har som funktion att hjälpa dig som bilägare att upptäcka problem i fordonet och kan bespara dig från onödiga utgifter genom en felsökning av bilen på verkstad. Ett felsökningsinstrument visar i vilket område problemet sitter och mekanikern behöver inte ägna lika mycket tid åt att lokalisera problemet.

Små receptorer anslutna till specifika komponenter i bilens vitala delar skickar en signal till bilens hjärna, eller OBD-system, när något inte fungerar korrekt. OBD står för On Board Diagnostic och finns också i en europeisk variant kallad EOBD – European On Board Diagnostic. De allra flesta moderna bilar är idag utrustade med någon variant av ett diagnostiskt program.

Beroende på vilken komponent som är skadad eller beter sig annorlunda tänds olika varningslampor i instrumentbrädan. En felkod registreras samtidigt inuti bilens dator. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att felet är allvarligt, men bör alltid kontrolleras eftersom en och samma varningslampa kan signalera ett flertal olika fel. För att kunna avläsa den specifika felkoden krävs att man kopplar upp sig till bilens dator. Detta görs bäst och säkrast av en auktoriserad mekaniker. Här kan du boka en felsökning på verkstad till fast pris.

Köra med motorvarningslampan tänd

Det händer att motorvarningslampan tänds under körning utan att du själv märker av något problem med bilen. Allting verkar fungera som vanligt. Det kan ibland bero på att det uppstått ett problem i bilens avgassystem. Bilen kan då efter ett tag börja uppföra sig annorlunda, rycka eller ge ifrån sig ovanliga ljud. Skulle det inträffa, stanna bilen så fort som möjligt för att inte riskera att bilens katalysator överhettas.

Många bilar har ett så kallat ”limp home-mode” eller ”halta hem-läge”. Detta system kickar igång om något i bilens motor inte fungerar optimalt. Det betyder att bilen fortfarande kan köra, men med begränsad prestanda. Kör du för länge med nedsatt prestanda kan det orsaka slitage på motorn och på sikt även leda till ökad bränsleförbrukning.

Har du tur kan bilen fortsätta att köra som vanligt, men risken finns också att den plötsligt inte längre vill starta.

Det händer även att motorlampan flimrar eller blinkar till när bilen kör i stadsmiljö för att sedan slockna ute på motor- eller landsväg. Beroende på vilken miljö du kör i arbetar motorn olika, så försök att vara uppmärksam på i vilka situationer som lampan lyser, och om bilen fungerar annorlunda när lampan är tänd. Detta kan vara viktig information att lyfta fram till mekanikern när du lämnar in bilen till en verkstad.

Hitta rätt fel först genom riktig feldiagnos

När du lämnat in bilen hos en verkstad för att hitta anledningen till att varningslampan lyser, kom då ihåg att be om stegvis felsökning av bilens motor. Det innebär att mekanikern fokuserar på de viktigaste felkoderna först och kontinuerligt uppdaterar och rådfrågar dig innan några åtgärder vidtas. På det viset har du hela tiden överblick över kostnaderna utan att notan sticker iväg för mycket. Ett enda motorfel kan leda till att flera olika felkoder tänds om du inte åtgärdar problemet. Det är därför viktigt för dig och inte minst för din plånbok, att mekanikern först och främst fokuserar på de mest akuta felen. Åtgärdas de i tid kan effekten nämligen bli att de andra felkoderna försvinner.

Har du problem med en varningslampa som lyser? Få hjälp av en kunnig mekaniker för att ta reda på vad som är fel med bilen.

 

[maxbutton id=”3″ url=”https://www.lasingoo.se/felsokning” text=”Boka felsökning” ]