Hjulinställning eller framvagnsinställning – viktigt för däck och säkerhet

Framvagnsinställning

En ofta förbisedd, men inte desto mindre väsentlig detalj att hålla reda på i din bil är, om bilens hjulinställning är korrekt. Vad är egentligen en framvagnsinställning? Och vad är skillnaden på det, hjulinställning och fyrhjulsinställning?

En uppmätning av hjulen görs för att se till att slitbanan på varje enskilt hjul slits lika mycket. Felaktigt justerade hjul kan orsaka ett antal mer eller mindre allvarliga problem med bilen och i slutändan leda till höga kostnader för dig som bilägare.

För däck, väghållning och säkerhet

En felaktig hjulinställning kan bland annat leda till att:

 • Bilens däck slits ojämnt och att du därför måste göra däckbyte oftare.
 • Hjulets upphängning slits snabbare i bussningar och leder och därför måste bytas ut oftare.
 • Bilens grepp minskar avsevärt och därmed även styrförmågan.
 • Bilen kan råka ut för vattenplaning vid vått väglag eftersom däcken träffar vattnet snett och därför inte kan leda bort vatten så som de är designade att göra.
 • Det är ökat motstånd i bilens däck, vilket leder till högre bränsleförbrukning.

Framvagnsinställning och hjulinställning – vad är skillnaden?

Hjulinställning, även kallat fyrhjulsinställning, är en noggrann mätning och justering av hjulvinklarnas position på bilen. Bilens hjul är vanligtvis konstruerade på ett sådant sätt att du kan justera hjulens position i förhållande till varandra. Detta för att få bästa möjliga väggrepp. På vissa bilar är det däremot bara möjligt att justera framhjulen. Just av den anledningen finns även begreppet framvagnsinställning. Det är i övrigt ingen skillnad på framvagnsinställning och hjulinställning.

Läs också: Korrekt inställda hjul förlänger däckens livstid och sänker dina bränslekostnader

När ska jag kontrollera bilens hjulinställningar?

En bra tumregel är en gång om året eller ungefär var 2000 mil. Frågar du en bilmekaniker får du troligtvis svaret att det ofta räcker att endast kontrollera framvagnen. Det finns dock några specifika symtom att vara medveten om, som kan fordra en hjulinställning.

Symptom att vara uppmärksam på:

 • Ratten eller bilen vibrerar när du kör i hög hastighet.
 • Bilen tenderar att dra åt ett visst håll även om du kör rakt.
 • Bilen sliter däcken på ett ojämnt eller asymmetriskt sätt.
 • När du har kört på något för snabbt, såsom exempelvis en trottoarkant, ett hål i vägen eller ett fartgupp.
 • Ratten sitter snett när bilen körs rakt fram.
 • Bilen har nyligen fått en justering i bilens styrning, till exempel bytt stötdämpare eller blivit sänkt.

Vad kostar en hjulinställning?

En hjulinställning bör göras av en bilmekaniker för att försäkra dig om att det görs på korrekt sätt. Priset för en framvagnsinställning kan variera något men ligger vanligtvis någonstans mellan 800 och 1700 kronor. Sök på Lasingoo för att hitta och jämföra bilverkstäder i ditt närområde.