Bilens avgassystem – högt HC-värde

Har du för högt HC-värde?

Har du fått veta att din bil har för högt HC-värde? Det behöver inte vara svårt eller kostsamt att åtgärda. Här förklarar vi vad HC-värde är och vad du kan göra för att åtgärda problemet.

Visar mätningen under besiktningen för högt HC-värde är det vanligtvis ett tecken på att motorn inte klarar att förbränna bränslet som den ska och att den därför skickar ut en ökad mängd oförbränt bränsle genom bilens avgassystem.

HC-värde betyder kortfattat mängden av kolväte som släpps ut i bilens avgaser, där H:et står för Hydrogen, eller väte och C står för Carbon, eller kol.

Orsaker till att avgassystemet har högt HC-värde

Det som vanligtvis hindrar bilen från att förbränna ordentligt är om motorn är kall, det vill säga en kallstart, eller att en eller flera av motorns cylindrar inte fungerar optimalt. Det kan också bero på att bränslesystemet är felinställt eller att katalysatorn är sliten.

Om bilens katalysator är skadad eller sliten kan det gå utöver, eller i värsta fall förstöra dess funktion att rengöra avgaserna och omvandla oförbränt bränsle till luft och vatten.

Katalysatorn samarbetar med lambdasonden i motorns avgasgrenrör vilket hjälper till att kontrollera blandningen av luft och bränsle i motorn. Är Lambda-sonden skadad eller felaktigt inställd kan detta också orsaka en ökad mängd oförbränt bränsle i bilavgaserna. 

Det kan med andra ord finnas flera olika orsaker, men åtgärderna är vanligtvis relativt enkla att hitta i en felsökning och behöver inte innebära särskilt omfattande utgifter.

Varför är HC-värdet viktigt att hålla koll på?

Kolväten i avgaserna innehåller vissa cancerframkallande ämnen och skadar också omgivningen genom att öka mängden marknära ozon, vilket är en gas som är giftig för nästan allt levande. Därför är det viktigt att HC-värdet inte överskrider de tillåtna värdena.

Är motorn varm, kör korrekt och inte är sliten eller skadad ligger ppm oftast på nära 0. Ppm står för en miljondel per volymenhet och är den enhet som HC mäts i.

I samband med en kontrollbesiktning synar man avgassystemet och mäter HC-värdet på alla bilar med bensin- eller etanolmotor, inklusive bensin/gas-hybridmotorer. Enda undantaget är bilar som enbart drivs av gas. Man brukar mäta avgaserna när bilen står på tomgång och vid 2500 varv.

Maximalt tillåtet ppm för personbilar är 100. För lätta lastbilar och personbilar över 2500 kg är det 200 ppm. Detta gäller alla fordon som är i bruk efter januari 2002. Men har du en bil som släpper ut såpass mycket kolväte, är det klokt att inspektera motorn även om den tekniskt sett kan klara sig igenom en kontrollbesiktning, eftersom det indikerar att något inte står rätt till.

Så får du ner bilens HC-värde

Det finns många tips i olika nätforum om hur du sänker bilens HC-värde genom att exempelvis tanka bilen med hälften bensin och hälften etanol. Och det kan visserligen hjälpa att få ner värdet, men är samtidigt lite som att kissa i byxorna för att hålla sig varm. För även om bilens avgassystem kanske klarar sig igenom en kontrollbesiktning kvarstår faktum att det finns ett problem i bilens motor som behöver åtgärdas. Värt att ha i åtanke är då också att ett för högt HC-värde betyder att motorn slutat fungera optimalt och att bilens bränsleförbrukning därför är högre och bilen dyrare i drift. Men framförallt innebär det att du riskerar att utsätta dig själv, andra människor, djur och natur för cancerframkallande gaser.

En av de vanligaste åtgärderna för att få ner bilens HC-värde är att byta tändstift. Ytterligare åtgärder kan vara att byta olja och oljefilter, packningar, lambdasond eller katalysator.

Det enklaste sättet att ta reda på var problemet ligger är hos en auktoriserad verkstad där rätt utrustning och mätverktyg finns och där kompetenta mekaniker kan utföra en korrekt felsökning.

Via Lasingoo kan du jämföra bilverkstäder nära dig samt boka bilservice till ett fast pris.