Inställelsetid för att besikta bilen förlängd med sju månader

Tiden för att besikta bilen framskjuten 7 månader

Från och med den 4 juni i år får tiden för att besikta bilen skjutas fram 7 månader på grund av coronapandemin. Det gäller alla fordon som skulle besiktigas från den 1 februari till 31 augusti 2020. Undantaget gäller alla fordon som är besiktningspliktiga, även firmabilar och bilar som används i yrkesmässig trafik.

Bakom förändringen ligger en ny tillfällig EU-förordning som kallas omnibusförordningen, som togs fram i all hast på grund av coronapandemin.

Det innebär att om ditt fordon skulle besiktas senast sista juli skjuts gränsen fram till den sista februari 2021. Totalt berörs cirka 2,5 miljoner bilar.

Läs också: Undvik de 10 vanligaste anmärkningarna vid besiktning

Vägtrafikregistret ej uppdaterat

Då förändringen satts i bruk väldigt fort är besiktningsuppgifterna i vägtrafikregistret och andra e-tjänster inte uppdaterade ännu. Arbete pågår för att se till att alla system visar uppdaterad information.

För att kontrollera besiktningsdatum för just ditt fordon – använd e-tjänsten visa besiktningsdatum via registreringsnummer. Tjänsten tar hänsyn till den förlängda inställelsetiden och visar korrekt datum för när fordonet senast behöver besiktas.

Besikta bilen om du kan

Transportstyrelsen råder fordonsägare till att besikta bilen inom den gamla inställelsetiden om man kan. De olika besiktningsföretagen har vidtagit olika åtgärder för att begränsa smittspridning.

Känner du oro inför besöket? Vänd dig direkt till ditt besiktningsföretag för information om rådande rutiner.

Läs mer om de olika besiktningsföretagen på Lasingoo.

Läs mer om Transportstyrelsens nyhetsflöde för vägtrafik och coronapandemin.