Behöver du byta kamrem? 5 tecken att hålla koll på.

Vad kostar det att byta kamrem?

Är det verkligen nödvändigt att byta kamrem och hur ofta ska det bytet i så fall äga rum? Här ger vi dig koll på allt du behöver veta om kamremmen och om hur du undviker kostsamma reparationer.

Vad är en kamrem?

Kamremmen är en av bilens allra viktigaste beståndsdelar. Går remmen sönder kan kolvarna stöta samman med ventilerna i topplocket och orsaka omfattande skador på motorn. I värsta fall totalt motorhaveri. Eftersom remmen utsätts för mycket slitage är byte av kamrem en av de klokaste investeringar du kan göra för din bil.

Läs också: Kamremmens uppgift

Öppnar du motorhuven och tar bort skyddslocket kan du se kamremmen som sitter längst fram i motorn. Tänk dig ungefär ett överdimensionerat svart gummiband med tänder, till för att förbättra greppet mot axlarna i motorn. En av remmens primära uppgifter är att överföra kraften från vevaxel till kamaxel, och på så sätt synkronisera axlarna i motorn. Kamremmen styr till exempel så att kamaxeln öppnar motorns ventiler vid precis rätt tidpunkt i förhållande till kolvarna och vevaxelns position. Remmens funktion är med andra ord helt avgörande för att motorn ska kunna drivas koordinerat och fungera optimalt.

5 varningstecken på en sliten eller trasig kamrem:

Som tidigare nämnt kan det vara väldigt svårt att på egen hand upptäcka symptomen på en sliten eller trasig kamrem. Några varningstecken kan dock vara bra att vara lite extra uppmärksam på, eftersom det kan indikera problem med just kamremmen:

1. Konstiga ljud från motorn. När kamremmen börjar slitas ut kan man ibland höra obekanta ljud, såsom ett slags tickande, skramlande eller ibland skrikande som kommer från motorn. Det kan vara svårt att identifiera själv, men du kan prova att parkera fordonet, låta motorn köra och öppna motorhuven. Lyssna efter konstiga ljud som kommer från främre delen av motorn.

2. Små sprickor, fläckar och synligt slitage, såsom blankhet på gummit. Detta kan du prova att själv titta efter genom att öppna motorhuven, ta bort skyddslocket och noga kontrollera remmen.

3. Motorn läcker olja. Det är inte ovanligt att det läcker olja från kamremsskyddet om de muttrar och bultar som håller fast skyddet börjar lossna med tiden. Läckande olja från kuggremskyddet leder vanligtvis till överhettning av motorn och kan slita ut kamremmen i förtid. Olja kan även läcka på grund av att packningen mellan motorn och kamremsskyddet spruckit eller har fått klämskador till följd av felmontering.

4. Motorn startar inte. Har kamremmen rappat kommer du inte att få någon respons från motorn när du vrider om nyckeln. Bilen kan helt enkelt inte starta över huvud taget. En rappad kamrem har kuggat över en eller flera tänder på kamdreven. Det betyder att motorns grundinställningar mot kamremmen ändrats. 

5. Kamremmen har inte blivit bytt på länge. Eftersom kamremmen har en begränsad livstid behöver du kontrollera tillverkarens rekommendationer kring vilka intervall just din kamrem behöver bytas. Det gör du till exempel genom att titta i din servicehandbok eller kontakta tillverkaren.

Detta är några vanliga tecken på att kamremmen är rappad eller utsliten. Stöter du på något eller flera av dessa varningstecken i din bil bör du snarast kontakta en verkstad för att om möjligt minska omfattningen av eventuella skador på motorn.

Vad är skillnaden på kamrem och kamkedja?

Kamrem är lättare, tystare och billigare att byta. Den har däremot en begränsad livslängd och är skörare än kamkedjan, som tål mer slitage. En kamkedja ska normalt kunna hålla lika länge som bilen själv, med undantag för bilar som rullat sällsynt mycket, såsom 10.000 mil per år. I och med att kedjan är tyngre och dyrare än remmen att tillverka, kostar den också mer för dig som konsument. Det varierar från biltillverkare och typ av motor, ifall bilen har utrustats med kamrem eller kamkedja. Själva funktionaliteten, att synkronisera axlarna i motorn, är dock densamma hos både rem och kedja.

När behöver kamremmen bytas?

För att slippa onödig oro och kostsamma motorreparationer är det en god idé att hålla koll på tillverkarens rekommendationer kring vilka intervall kamremmen bör bytas. Kom ihåg att rekommendationerna för dessa intervall skiljer sig mellan bilmärken men handlar alltid om det antal mil som bilen körts eller om bilens årsmodell. Kontakta tillverkaren eller titta i din servicehandbok för att ta reda på vad som gäller för just din bil. Planerar du att ta bilen på en långresa? Be då en mekaniker titta på kamremmen innan du ger dig ut på vägarna för att försäkra dig om att den är i gott skick och inte orsakar en obehaglig överraskning under resan.

Viktigt att ha i åtanke som bilägare är också att tillverkarnas rekommenderade intervall för kamremsbyte är just rekommendationer. Det finns inga garantier för att remmen ska hålla den angivna tiden, och skulle remmen gå sönder innan är det bilägarens ansvar att själv bekosta en motorrenovering eller motorbyte. Ett lämpligt tillfälle att byta kamrem kan vara i samband med att du lämnar in bilen på bilservice.

Vad kan hända om man inte byter kamrem?

Att kamremmen gått av är en av de allra vanligaste orsakerna till motorproblem. En av kamremmens nycker är att det kan vara svårt att på egen hand upptäcka symptomen på en sliten rem, innan det redan är försent. Har kamremmen väl gått av är det däremot svårt att missa, eftersom effekten är omedelbar. Motorn kan då inte ens starta eftersom det inte längre finns något som driver ventilerna. Bitar från de trasiga ventilerna kan också lossna och repa cylinderväggarna, eller så kan ett par tänder åka av från kamremmen. Händer det kan den inte längre gripa tag i huvudet på kam- och vevaxeln ordentligt och du står i bästa fall inför väldigt kostsamma och tråkiga reparationer, i värsta fall fullkomligt motorhaveri.

Går kamremmen av är det absolut vanligast att det händer direkt när du försöker starta bilen. Risken för att den ska gå av när du befinner dig mitt ute på vägen är mindre vanlig men inte obefintlig. Skulle det inträffa kommer motorn troligtvis att dö och sluta driva bilen framåt. Du kan däremot fortfarande styra och bromsa som vanligt, så det bästa du kan göra i en sådan situation är att behålla lugnet, försöka stanna bilen på ett säkert ställe och sätta på varningsblinkers.

Vad innebär ett kamremsbyte?

Vad som omfattar ett kamremsbyte kan variera något mellan olika bilmärken och modeller, men vanligen inbegriper ett kamremsbyte följande tjänster och komponenter:

  • Reservdelar
  • Byte av kamrem
  • Byte av vattenpump
  • Byte av frostskyddsvätska

Mer specifik information om vad ett kamremsbyte omfattar för just din bil, kan en mekaniker eller bilverkstad (länk https://www.lasingoo.se/sok-bilverkstad) förse dig med.

Vad kostar det att byta kamrem?

Priset för ett kamremsbyte varierar något mellan olika bilmodeller och hur din kamrem monterats. Be verkstaden om en prisuppgift baserat på din bilmodell. Eftersom vissa delar av bilen behöver monteras ner för att över huvud taget komma åt remmen tar bytet normalt lite längre tid än andra servicearbeten. Kamremsbytet involverar dessutom ofta byten av ytterligare reservdelar förbundna med kamremmens funktion, såsom vattenpump, löphjul och spännare eftersom även de har en begränsad livslängd.

En rolig utgift är det kanske inte men jämfört med vad det skulle kosta att tvingas renovera motorn, om skador uppstår, är kostnaden för ett kamremsbyte i förebyggande syfte, en smart och betydligt billigare investering.

Kolla vad servicen kostar på Lasingoo och jämför verkstädernas pris på kamremsbyte.

Kan jag byta kamrem själv?

Att byta kamrem på egen hand är visserligen möjligt, men såvida du inte har rätt kompetens och den särskilda utrustning som behövs för att genomföra bytet korrekt är det en åtgärd som alltid bör utföras av en professionell mekaniker på en bilverkstad. Kamremsbytet kräver att man monterar ner delar av motorns framsida och eftersom flera andra viktiga komponenter är förbundna med kamremmen, såsom löphjul och spännhjul, kan små misstag orsaka allvarliga skador på motorn.

Vill du ändå kontrollera kamremmen själv kan du prova att öppna motorhuven, ta bort skyddslocket och titta på remmen. Leta efter tunna sprickor, fläckar eller liknande tecken på slitage på utsidan av det syntetiska gummit.

Var kan jag byta kamrem någonstans?

Kolla vad ett kamremsbyte kostar hos verkstäder i ditt område. När du bokar kamremsbyte via Lasingoo får du ett komplett pris där samtliga reservdelar och arbeten ingår.