Vad är en kamrem och varför är den så viktig?

Kamrem - en av bilens viktigaste komponenter

Kamremmen är en av bilens absolut viktigaste komponenter. Utan kamrem fungerar inte motorn. Kort sagt kan man säga att remmens uppgift är att överföra kraften från vevaxel till kamaxel, men vad betyder det egentligen? I det här inlägget förklarar vi varför en sådan till synes liten del kan vara helt avgörande för att bilen ska fungera.

Kamremmens uppgift

Kamremmen, eller i vissa fall kamkedjan, sitter längst fram i motorn. Om det är en rem eller kedja varierar från biltillverkare och motortyp, men generellt kan man säga att remmar är tysta, lätta och billiga, och kedjor är tyngre och dyrare men därmed också mer slitstarka. Själva funktionaliteten är densamma hos både kamrem och kamkedja, så för enkelhetens skull kommer vi här hålla oss till att använda det mest vanligt förekommande alternativet: kamrem.

Kamremmens huvudsakliga syfte är att synkronisera axlarna i motorn, det vill säga vevaxeln och kamaxeln, för att motorn ska kunna drivas på ett koordinerat sätt. Till exempel gör kamremmen att kamaxeln öppnar motorns ventiler vid exakt rätt tidpunkt i förhållande till kolvarna och vevaxelns position. Om det är svårt att förstå kan det ibland vara lättare att föreställa sig vad som skulle hända om kamremmen gick sönder.


Animationen ovan visar förenklat kamremmens position och funktion. Källa: Genems.com

Vad händer när din kamrem går sönder?

Vanligtvis när en kamrem går av så sker det direkt när man försöker starta bilen och dra igång motorn. När kamremmen går av kan bilen inte starta eftersom det inte finns något som driver ventilerna, vilket hindrar kolvarna från att fungera och leder till att motorn inte kan komma igång.

Skulle det däremot vara så att kamremmen går av när du är ute och kör så kommer motorn dö och sluta driva bilen framåt. Det kan kännas lite läskigt när motorn stannar utan att du är beredd på det, men kom ihåg att du fortfarande kan styra och bromsa så försök stanna till på ett säkert ställe och sätt på varningsblinkers.

Exakt hur motorn påverkas av att kamremmen går av skiljer sig från motor till motor och hur mycket men mest sannolikt kommer kolvarna slå sönder ventilerna och göra själva kolvarna krokiga. Dessutom kan bitar från de trasiga ventilerna lossna och repa cylinderväggarna. Följden blir tyvärr att hela motorn kommer behöva omfattande reparationer.

Läs också: Vad kostar ett kamremsbyte?

Nuförtiden är det inte ovanligt att kamremmen även driver vattenpumpen i bilen. Om det börjar bli dags att byta ut kamremmen bör man alltså byta ut pumpen samtidigt, eftersom kostnaden i princip är försumbar jämfört med om den skulle gå sönder vid ett senare tillfälle. Vattenpumpen sitter nämligen monterad på ett sådant sätt att man skulle behöva plocka bort kamremmen för att komma åt, och en avmonterad kamrem sätter man inte tillbaka igen.

Läs också: När är det dags att byta kamrem?

Står du inför ett kamremsbyte? Kolla vad servicen kostar på Lasingoo och jämför verkstädernas pris på kamremsbyte