Bilens oljetryckslampa lyser – är det dags för oljebyte?

Agera direkt när oljetryckslampan tänds

Har bilens oljetryckslampa på instrumentpanelen börjat lysa när du kör? Då är det klokt att genast vidta åtgärder, kanske är det dags för ett oljebyte. Ett snabbt agerande kan bespara dig tusentals kronor i framtida reparationer. Här förklarar vi hur du går tillväga om oljelampan börjar lysa.

Av bilens alla varningslampor är oljelampan, symbolen med den lilla oljekannan, en av de viktigaste för dig som bilist att hålla koll på. Oljetryckslampan varnar för att det antingen är för lite olja eller att oljetrycket i bilens motor är för lågt. I bästa fall lyser den för att påminna om att det är dags att fylla på motorolja. Har du otur kan det däremot indikera allvarligare problem såsom defekter i oljepannan eller en otät motor.          

 

[maxbutton id=”3″ url=”https://www.lasingoo.se/oljebyte” text=”Boka oljeservice” ]

 

Oljan – motorns egen superhjälte

Motoroljans funktioner är många och viktiga. Oljan skyddar motorn från överhettning genom att transportera bort värme. Den renar och smörjer även alla rörliga komponenter och reducerar på så sätt friktion i motorn. Oljan hjälper dessutom till att dämpa motorljudet genom att minska vibrationerna. Dessa beundransvärda och nödvändiga egenskaper kräver dock en jämn och tillräcklig oljetillförsel.

Färgen på bilens oljetryckslampa avslöjar graden av allvar

Det första du behöver vara uppmärksam på är varningslampans färg. Beroende på hur akut problemet är kommer oljetryckslampan att signalera med hjälp av färgerna gul/orange för mindre akut läge, till rött för akut läge.

Om oljelampan i din bil lyser:

Gul/orange: Åtgärd krävs. Det är ok att köra en begränsad sträcka, men så snart du kan bör du stanna bilen på en säker plats och stänga av motorn. Följ anvisningarna i instruktionsboken eller ta dig snarast till en närliggande verkstad för hjälp. 

Rött: När din oljetryckslampa lyser rött krävs omedelbar åtgärd. Lägg växeln i friläge, rulla in till sidan på en säker plats och stäng av motorn. Följ därefter anvisningarna i bilens instruktionsbok eller ring vägassistans för hjälp. Bärgning till en bilverkstad kan bli nödvändig för att undvika allvarliga skador på motorn.

Tänk också på att vissa av varningslamporna i instrumentpanelen, såsom oljetryckslampan kan växla från gul/orange till rött om du ignorerat den för länge. Att ignorera varningslampan och fortsätta köra bilen utan åtgärd kan leda till omfattande motorskador och riktigt trista utgifter.

Som om detta inte var nog har du som bilförare dessutom alltid ett eget ansvar att kontrollera oljans nivå. Försummar du det ansvaret och motorn skadas kan det alltså betraktas som ”handhavandefel” av bilverkstad och försäkringsbolag. Det betyder att du kan tvingas betala hela reparationskostnaden ur egen ficka. 

Så här kontrollerar du oljenivån i bilen

Oavsett om din bil är utrustad med varningslampa för låg oljenivå eller inte är det viktigt att du regelbundet kontrollerar nivån med hjälp av oljestickan. Vissa motorer  drar mer och andra mindre olja. Hur mycket just din bilmodell drar kan du bara få reda på genom att regelbundet öppna motorhuven och kontrollera oljenivån.

Gör så här:

  1. Parkera bilen på plant underlag och vänta några minuter för att avläsningen ska bli korrekt.
  2. Öppna motorhuven och leta upp oljestickan i motorrummet. Den är vanligtvis utmärkt med gult.
  3. Använd en trasa eller servett och torka av oljan längst ner på oljestickan. Sätt tillbaka oljestickan hela vägen ner i sitt rör och lyft därefter upp den igen.
  4. Kontrollera nu hur långt upp den våta oljelinjen når på indikatorn. Det finns två streck att hålla reda på: miniminivå och maxnivå. Befinner sig oljenivån mellan strecken är oljenivån som den ska. Är den däremot under miniminivån är det viktigt att snabbt få tag i rätt olja för din bil och fylla på. Ett tips är att alltid ha en reservdunk med olja liggandes i bakluckan.
  5. Skruva bort locket för oljepåfyllning och fyll på olja så snart du kan. Skruva sedan fast locket ordentligt igen. Detta är viktigt eftersom att luft annars kan komma in i motoroljan, vilket på sikt också kan skada motorn.

Har du problem med en varningslampa som lyser? Behöver du hjälp av en kunnig mekaniker för att ta reda på vad som är fel med bilen? Vänd dig till en verkstad för felsökning av bilen.—

Här kan du boka felsökning på bilen till fast pris på en bilverkstad.

 

[maxbutton id=”3″ url=”https://www.lasingoo.se/felsokning” text=”Boka felsökning” ]