Bilens avgassystem – luftrening, katalysator och lambda

Bilens avgassystem - luftrening, katalysator och lambda

Vad är egentligen en katalysator och hur hänger den ihop med lambda? Kan man få mer kraft i motorn genom att plocka ut lambdasonden och vilka tecken kan signalera att något är fel med sonden eller katalysatorn i bilens avgassystem? Här hittar du svaren på alla frågor.

Din bils avgassystem är utrustat med en katalysator vars uppgift är att omvandla giftiga gaser till relativt ofarliga gaser och vatten.

Inuti katalysatorn finns det två olika filter. Det ena tillverkat av platina och rodium, det andra av platina och palladium. Varje filter liknar en mängd sugrör som pressats ihop till ett stort bikupemönster. De är utformade på detta sätt för att tvinga all gas som passerar genom filtren att komma i kontakt med metallerna.

När katalysatorn fungerar som den ska, är det alltså koldioxid, kväve och vatten som så småningom kommer ut ur bilens avgassystem istället för de giftiga gaserna kolmonoxid, kolväte och kväveoxider.

Avgassystem - luftrening katalysator lambda
Bildkälla: abswheels.se

Denna omvandling kallas en katalys och för att katalysen ska fungera krävs en hög arbetstemperatur. Det är därför som bilavgaser inte är lika rena när motorn startas i kallt läge. Det tar helt enkelt lite tid innan katalysatorn blir ordentligt varm. Av samma anledning har många modeller också en integrerad förvärmare.

Lambdasonden mäter mängden syre i avgaserna

En viktig komponent för att avgaserna ska kunna hållas så rena som möjligt är lambdasonden. Sonden är vanligtvis placerad i slutet av motorns grenrör strax framför katalysatorn en bit ifrån ljuddämparen. Där mäter den förhållandet mellan luft och bränsle i avgaserna efter förbränning, vilket också är en anledning till att den ibland kallas för syresensor.

I många moderna bilar finns det två lambdasonder. Den första, även kallad reglersond sitter oftast monterad framför katalysatorn och har, precis som namnet antyder uppgiften att reglera luft-bränsle-blandningen. Den andra lambdasonden sitter efter katalysatorn och kallas Diagnossond. Dess huvudsakliga funktion är att hålla koll på katalysatorns funktion.

Signalen från lambdasonden avläses av bilens styrsystem (ECU, eller Electronic Control Unit). Med hjälp av informationen från lambdasonden kan styrsystemet i sin tur reglera om mängden motorbränsle behöver öka eller minska.

När ska Lambdasonden bytas ut?

Lambdasonden och katalysatorn för ett nära samarbete. En felinställd eller skadad lambdasond kan leda till att för mycket bränsle skickas genom systemet vilket kan täppa igen katalysatorn, med väldigt dyra konsekvenser som följd. Det är därför viktigt att försäkra sig om att båda två fungerar som de ska. På bilverkstaden har mekanikern verktyg för felsökning som indikerar fel i avgassystemets luftrening. 

Normalt bör lambdasonden bytas ut efter cirka 15 000 mil, men tycker du att bilen börjar rycka när den startar, att den accelererar dåligt, har en högre bränsleförbrukning eller att bilens avgaser visar en ökning av giftiga gaser vid en bilbesiktning, så det kan bero på en defekt eller skadad lambdasond och bör då givetvis åtgärdas direkt. Ska du lämna in bilen på verkstad är det en bra idé att även passa på att kontrollera din katalysator och lambdasond. Det kan hjälpa till att minska bränsleförbrukningen och öka motorprestandan i bilen.

Var försiktig med råd från hobbymekaniker

I vissa hobbyforum på nätet tipsas det om att plocka ut lambdasonden för att få mer kraft i motorn. Detta avråds bestämt! Förutom att det är direkt olagligt ökar det även risken att motorn inte förbränner rent och att katalysatorn därför blir igensatt.

Vanliga tecken på att katalysatorn eller lambdasonden inte fungerar som den ska:

  1. Motorlampan lyser
  2. Bilen går ryckigt och ojämnt
  3. Bilen har en ökad bränsleförbrukning
  4. Avgasröret ger ifrån sig en skarp, obehaglig lukt

För att korrekt kunna identifiera fel i lambdasonden eller katalysatorn krävs teknisk diagnostik av hög kvalitet. Men har du märkt av ett eller fler av ovanstående symptom kan det vara tecken på defekter. Det är då viktigt att du snabbt får professionell hjälp.
På Lasingoo kan du enkelt hitta och boka tid till fast pris hos en bilverkstad som håller öppet nära dig.