Stor skillnad i servicekostnader bland de vanligaste bilmodellerna

Med alla bokningar som görs via Lasingoo kommer även en stor mängd data. Nu kan vi dela med oss av data som bland annat visar på stora skillnader i servicekostnader för de mest sålda bilmodellerna i Sverige.

Datan visar hur den genomsnittliga servicekostnaden ser ut under de sex första åren för de tio mest sålda bilmodellerna under 2015. Genomgången visar att den dyraste bilmodellen i genomsnitt kommer att kosta mer än dubbelt så mycket i service jämfört med den billigaste under de kommande åren. Datan bygger på biltillverkarnas rekommenderande servicescheman och tidsuppskattningar samt genomsnittspriser på reservdelar och verkstädernas arbetskostnad.

Priserna skiljer sig mellan bilmodell och bilkategori av många anledningar. Det kan till exempel handla om pris och mängd olja som går åt vid ett oljebyte, hur lång tid det tar att utföra ett visst arbete eller hur ofta vissa servicearbeten ska utföras — skillnader som man nog inte alltid tar in i beräkningen vid bilköpet.

Kostnaderna är framtagna med antagandet att bilen följer genomsnittet för årlig körning om 1500 mil och följer tillverkarens rekommenderade serviceintervaller. Priserna som redovisas är genomsnittspriser för anslutna verkstäder inom en 10 mils radie från Stockholm.

Servicekostnaderna beror självklart på hur mycket bilen brukas. Kör man mycket så behöver bilen servas oftare. Kör man mindre, mer sällan. Den bästa hjälpen är servicelampan, om den tänds är det helt enkelt dags för bilservice.