Förarassistanssystem (ADAS) – säkerhetsteknik i bilen

Avancerade förarassistanssystem (på engelska Advanced Driver Assistance System), ADAS, blir allt vanligare i alla typer av fordon. Tekniken utvecklas i ambitionen att i framtiden ha självkörande bilar. I vardagligt tal kallar man ofta teknik som automatiskt hjälper fordonsföraren för autopilot. ADAS är en säkerhetsteknik som med elektroniska system hjälper dig som fordonsförare under körning och parkering. Några exempel på sådana förarassistanssystem är backkamera, nödbromssystem och körfältsassistans, system som automatiskt kickar in när de behövs.

Tekniken utvecklas som ett hjälpmedel för bilförare att öka sin personliga bilsäkerhet och vår generella trafiksäkerhet. 

Enligt Euro NCAP beror 90% av alla olyckor på den mänskliga faktorn där bilföraren begår någon form av misstag. Hälften av dessa olyckor är på något sätt relaterade till hastighet. Med ambition att minimera olyckor och personskador i trafiken trädde en ny EU-lag i kraft den 6 juli 2022, vilket påskyndar utvecklingen i nya bilar som säljs inom unionen.

Säkerhetsteknik ökar trafiksäkerheten

Utveckling av säkerhet i fordon är ju egentligen inget nytt. Länge har fordonstillverkare arbetat med att utveckla säkrare fordon med syfte att öka trafiksäkerhet och minimera personskador vid olyckor i trafiken. Tekniken kan delas upp i passiv och aktiv säkerhetsteknik, där den passiva handlar om att se till att det fysiska fordonet rustas smartare. Exempel kan vara förstärkt karosskonstruktion, stötfångare som minskar kollisionsenergin eller deformationszoner. 

Bilens säkerhetssystem behöver underhållas och kontrolleras på samma sätt som motorn och övrig teknik i bilen. Se till att bilen är säker genom att boka verkstadstid för att göra en säkerhetskontroll av bilen

Aktiv säkerhetsteknik hjälper föraren att köra fordonet

Den aktiva säkerhetstekniken är funktioner som fordonet automatiskt utför med syfte att skydda passagerare och medtrafikanter genom att förhindra att olycksfall uppstår, eller minimera skador vid ett olycksfall. Flera av systemen använder sig av radar och kameror för att förstå fordonets omgivning. De mest avancerade systemen tar automatiskt kontakt med larmcentral efter att en incident har inträffat. 

Exempel på förarassistanssystem är:

Adaptiv farthållare (Adaptive Cruise Control, ACC)

Farthållningssystem för vägfordon som automatiskt justerar fordonets hastighet för att upprätthålla ett säkert avstånd från fordon framför.

Automatisk hastighetsbegränsning (Intelligent speed assistance, ISA)

System som anpassar ett fordons hastighet så att det inte överskrider den högsta tillåtna hastigheten och till vad som anses säkert för rådande situation. 

Körfältsassistans (Lane keeping Aid, LKA)

Automatisk styrhjälp och/eller varning då fordonet håller på att lämna det egna körfältet oavsiktligt.

Nödbromssystem (Advanced Emergency Braking System, AEBS)

Kollisionsundvikande system som kopplar in huvudbromssystemet i fordon när det upptäcker en förestående kollision.

Antisladdsystem (Electronic Stability Programme, ESP)

Elektronisk stabilitetskontroll som bidrar till fordonets stabilitet, väghållning och säkerhet genom att bland annat hjälpa dess förare att undvika och ordna upp en sladd.

Låsningsfria bromsar (Anti-lock Braking System, ABS)

System som hindrar hjulen från att låsa sig vid inbromsning. Funktionen medför att styrförmågan behålls och det blir lättare att till exempel väja för hinder.

Automatisk parkeringsfunktion

Del- eller helautomatisk parkeringsassistans. Systemet tar kontroll över styrning, eller styrning, acceleration och inbromsning vid parkering av fordon. 

Andra system som minskar skador vid olycksfall är också bältesförsträckare, krockkuddar, avstängning av bränsletillförsel och utlösning av krockkudde mellan vindruta och motorhuv för att dämpa gångtrafikanters slag mot fordonet.

När det är något som krånglar i bilens system är det läge att boka bilservice

ADAS är ett säkerhetssystem, inte en funktion för ökad komfort

Avancerade förarassistanssystem kan medföra att vi blir lite lata som bilförare. Har du en gång ägt en bil med backkamera kan det vara klurigt att backa utan pling och kameraövervakning. Hur är det att häva en sladd om inte bilen själv står till tjänst? Märker du som förare tillräckligt tidigt att du har sladd? 

Det är alltid föraren själv som är ytterst ansvarig för fordonets framfart. En del bilförare upplever att vissa system stör deras körning och väljer att koppla ur eller ändra inställningarna på systemen. 

Bekanta dig med säkerhetsutrustningen

Snart går det inte att köpa en bil utan avancerade förarassistanssystem. Går du från en bil med årsmodell 2010 till en helt ny är det stor skillnad på både bilens inredning men också de tekniska säkerhetssystemen. Digitala skärmar är svåra att undvika i nya bilar och nu får du också hjälp med själva körningen. Ta dig tid att bekanta dig med förarassistanssystemen. 

Justera förarassistanssystemen så att de passar dig och din körning

Många system går att helt stänga av. Om du upplever att något av systemen snarare stör än hjälper dig i din körning kan du utforska om signalerna går att justera till en mindre känslig nivå. Kanske försvinner då varningar som du anser onödiga men funktionen finns fortfarande kvar och fungerar som den är tänkt när verkliga situationer uppstår. 

Beroende på vilket bilmärke och modell du kör ser dessa inställningar olika ut. De finns alltid tillgängliga via din huvudmeny. Knappa igenom den för att se var du hittar Inställningar (Settings) eller Bil (Car) och sök efter Förarassistanssystem (Driver Assist), som vanligtvis används för att reglera dessa funktioner. 

Vanliga funktioner som finjustera är körfältsassistans och kollisionsvarning. Säkerhetsavståndet i den adaptiva farthållaren kan man undantagsvis justeras i anslutning till farthållaren, alltså inte via systeminställningarna i din huvudmeny.