Vad innebär en felsökning?

Fordonsbranschen har konstaterat att det har aldrig varit så bra kvalitet på bilarna som idag. Med bra kvalitet kommer också extremt avancerad teknik. Idag styrs bilar av många olika små datorer, så kallade styrdon och gateways. Vissa bilar har fler källkoder än vad en Boeing har! Med andra ord finns det en hel del som kan gå sönder och ibland är det svårt att veta vad som behöver göras. Då behöver man göra en felsökning.

I tekniska sammanhang handlar en felsökning om att man genom logiska och systematiska tester försöker hitta orsaken till varför en programvara eller teknisk utrustning inte fungerar riktigt som den ska. Det kan vara mer eller mindre avancerade fel och anledningarna till felen kan vara av olika svårighetsgrad.

Avläsning av bilens felminne

För en modern bil innebär en felsökning en avläsning av bilens felminne. En dator kopplas till bilen och med hjälp av diagnostikteknik scannas bilens information och berörda fordonskomponenter kontrolleras. Mekanikern får en eller flera felkoder som berättar vad det är för fel och vad som bör göras. Mjukvaran och programmen som används kommer från biltillverkarna.

Ett komplicerat arbete

Låt säga att en lampa plötsligt tänds på din instrumentbräda. Du tar bilen till verkstaden som läser av bilens felminne, åtgärdar det problem som uppstått och varningslampan släcks. Allt gott.

Efter ett par veckor tänds lampan igen! Här blir vi som bilägare irriterade och tänker att verkstaden har gjort ett dåligt jobb. Men så är det ytterst sällan. Verkstaden har med största sannolikhet löst det första problemet i felsökningen, men flera olika typer av fel kan tända samma lampa. Det betyder att när det första felet avhjälpts kanske det ändå finns ett annat fel som ligger senare i felminnet som också behöver åtgärdas för att just den här funktionen i bilen ska fungera som avsett. Och verkstaden stannade sin felsökning när bilen indikerade det första felet. 

Till exempel kan lampan som indikerar att något är fel med motorn tändas av upp till 60 olika anledningar.

Stegvis felsökning

Många verkstäder arbetar med stegvis felsökning, för att du som bilägare ska kunna bedöma kostnaden längs arbetets gång. Det innebär till exempel att verkstaden lägger ner arbetstid motsvarande en kostnad på 1000 kronor för att felsöka bilen. Därefter meddelas kunden föreslagna åtgärder men kunden avgör själv om felsökningen ska fortsätta för att ta reda på om mer behöver göras. Väljer man att fortsätta felsöka kräver det ytterligare arbetstid och kostnaden för felsökningen ökar. Detta förklarar varför felsökning kan vara kostsamt — det är helt enkelt en tidskrävande process som alltid måste börja från noll.

Felsökning på Lasingoo

På de verkstäder som är anslutna till Lasingoo omfattar en felsökning följande tjänster och komponenter:

  • Avläsning av felminnet
  • Radering av felminnet (sporadiska fel eller efter reparation)
  • Kontroll av fel och berörda fordonskomponenter
  • Felrapport
  • Offert för att åtgärda konstaterade fel och behov av reparation eller service.

Prisbilden för en felsökning beror på vilken typ av felsökning det är som ska göras och på vilken bilmodell man har. Vid komplexa fel, som blir allt vanligare i våra tekniskt avancerade bilar kan felsökningskostnaden skena iväg.

Har du en lampa som lyser upp instrumentpanelen? Vänta inte med din felsökning. Ibland kan små fel leda till stora. Boka felsökning på Lasingoo.

Låt aldrig din motorlampa lysa! Skulle den tändas, kontakta din bilverkstad omgående.