AdBlue varningslampa lyser – så här gör du

När varningslampan för AdBlue tänds betyder det att AdBlue-nivån börjar bli låg och du behöver fylla på. Du bör aldrig köra på tom AdBlue-tank då avgasreningen upphör att fungera som den ska och det bildas kristaller i reningssystemet. Går det så långt behöver systemet rengöras eller ersättas med nya komponenter, vilket kan bli mycket kostsamt. Ta därför för vana att alltid fylla på så snart varningslampan för AdBlue tänds!

Vad är AdBlue?

AdBlue är en giftfri vätska som består mestadels av vatten – 67,5% avjoniserat vatten och 32,5% ureaämnen. Det används för att minska skadliga utsläpp av kväveoxider från dieselmotorer. 

Vätskan är inte brandfarlig men bör hanteras med försiktighet då den kan irritera ögon och hud. Undvik också kontakt med metall. Även om urea och vatten är harmlösa så kan det bildas korrosion om du spiller AdBlue på metall. Om du får AdBlue på huden eller metall, tvätta omgående bort det med vatten.

Varför behövs AdBlue i dieselbilar?

Dieselfordon avger höga avgasutsläpp. Utsläppstester visar på nivåer av kväveoxider (NOx) om upp till 30 gånger över tillåtna gränsvärden, vilket medfört att tillverkare av dieselfordon idag använder sig av en ny reningsteknik, en teknik som kallas Selektiv Katalytisk Reduktion.

Rena avgaser från dieselbilar med Selektiv Katalytisk Reduktion

SCR står för Selective Catalytic Reduction, vilket på svenska blir Selektiv Katalytisk Reduktion. Ibland kallas det också för Selektiv Katalytisk Rening. Genom att använda SCR-teknik minskar utsläppen av skadliga kväveoxider med upp till 90% i fordon som drivs med hjälp av diesel. 

För att tekniken ska fungera krävs att AdBlue-vätska sprutas in i avgassystemet. Vid förbränningen i SCR-katalysatorn omvandlar AdBlue kväveoxiderna till ofarligt kväve och vattenånga, som sen släpps ut tillsammans med bilens avgaser. 

Vilka fordon behöver AdBlue?

Adblue behövs för alla dieseldrivna fordon med SCR-teknik. Alla bilar som tillverkats enligt dieselstandarderna Euro 6 som gäller för de flesta bilar som tillverkats från och med september 2015. Det gäller bilar, bussar, lastbilar, maskiner och båtar. 

Förbrukning och påfyllning av AdBlue

I snitt förbrukas mellan 0,7 och 2,0 liter AdBlue per 100 körda mil. Förbrukningen varierar något med körstil och temperatur. 

En AdBlue-tank på en personbil rymmer i genomsnitt 10 liter. Du behöver därför fylla på någonstans mellan var 500:e till var 1200:e mil. Det är en bra idé att be verkstaden fylla på AdBlue när du är på bilservice.

Så tankar du AdBlue

På vissa bensinstationer kan du tanka AdBlue på pump, precis som du tankar diesel. Håll koll så att du använder rätt typ av pump, kör du personbil behöver du tanka med en pump avsedd för personbil eftersom din tank är mindre. 

AdBlue tankas i en separat tank och locket sitter oftast alldeles intill tanklocket till dieseltanken. Det kan också finnas under motorhuven eller i bagageutrymmet. Det ska alltid fyllas i den separata tanken, aldrig i själva dieseltanken. 

Tanka ALDRIG AdBlue i dieseltanken

Råkar du fylla AdBlue vätska i dieseltanken bör du inte starta eller köra bilen. Vätskan är inte förbränningsbar och kan orsaka allvarliga mekaniska skador. Kontakta en bilverkstad för att få hjälp med att ställa saken tillrätta. 

Vad kostar AdBlue?

Priset varierar med mängden vätska du köper, med tillverkare och försäljningsställe. Det finns att köpa på alla bensinstationer, i verkstadsbutiker, butiker för fordonstillbehör och byggvaruhus. Både online och på ett säljställe nära dig. De vanligaste förpackningarna innehåller 5 och 10 liter. Håll ögonen på rimligheten i priset. Ibland kan priserna variera kraftigt. 

Hög renhetsgrad är viktigt för att SCR-katalysatorn inte ska riskera att förorenas och förstöras. Därför finns en Europeisk ISO-standard för vätskan, vilket underlättar för dig som konsumerar AdBlue. Endast de produkter som är tillverkade enligt de här kraven får kallas just AdBlue – och är alltid märkta med ISO 22241.

Har du problem med en varningslampa som lyser? Få hjälp av en kunnig bilreparatör för att ta reda på vad som är fel med bilen.
Lyser AdBlue lampan trots att du fyllt på? Boka en tid för felsökning för bilen på en verkstad nära dig.